Slovenská verzia Anglická verzia Rakúska verzia Nemecká verzia Talianska verzia Poľská verzia Francúzska verzia Čínska verzia

Usługi leśne

Jako firma zajmująca się leśnictwem potrafimy wykonać wszystkie niezbędne prace bezpośrednio w drzewostanie (zalesianie, ochrona kultury leśnej, szkółki, odtwarzanie lasu), ponadto przeprowadzamy niezbędne procedury administracyjne przewidziane przepisami prawa.

Zarządzanie nieruchomościami leśnymi

  • Zapewniamy pełne zarządzanie nieruchomościami leśnymi i podejmujemy wszelkie niezbędne czynności związane z tą działalnością. Usługi te przeznaczone są głównie dla właścicieli zespołów leśnych.

Świadczenie usług przez wykwalifikowanych leśników

  • Wykwalifikowany leśnik podejmuje w lesie najważniejsze decyzje, a tym samym przyjmuje na siebie odpowiedzialność za niego. Do jego obowiązków należy np. wyznaczanie wszystkich zadań eksploatacyjnych (szkółkarskie, odtwarzające) , wydaje pozwolenia na eksploatację, może być osobą reprezentującą w kontaktach z organami państwowymi. Usługi wykwalifikowanego leśnika świadczone są na rzecz właścicieli lub użytkowników lasu.

Świadczenie usług przez biegłego sądowego w dziedzinie gospodarki leśnej

W zakresie gospodarki leśnej wymagane są szczególne kompetencje zawodowe w myśl Ustawy nr 36/1967 Zb. oraz Zarządzenia nr 263/1996 Z.z. o biegłych powoływanych do wykonywania ekspertyz w dziedzinie wyceny lasów.

Wycena lasów

  • Ustalenie i ocena wielkości zasobów leśnych do celów podatkowych i innych, wycena zasobów leśnych, obszarów i szkód wyrządzonych na nich.

Zapewnienie materiału rozmnożeniowego

  • Jesteśmy w stanie zapewnić niezbędne ilości materiału sadzeniowego zarówno drzew liściastych, jak i iglastych, oczywiście przy zachowaniu zasad rozmieszczenia horyzontalnego i wertykalnego.

Skup drewna

  • Zajmujemy się skupem wszystkich gatunków drzew, na pniu lub z miejsca zrywki drewna.
Copyright © 2008 - 2013 Jurovčík. Všetky práva vyhradené. Design by Krea, Develop by Creative Solution