Slovenská verzia Anglická verzia Rakúska verzia Nemecká verzia Talianska verzia Poľská verzia Francúzska verzia Čínska verzia

Profesionálne lesnícko - drevárske služby

Slovensko je jednou z najlesnatejších a súčasne lesnícky najvyspelejších krajín Európy, ako obyvatelia by sme si mali uvedomiť, že les je našim národným bohatstvom o ktoré sa treba aj patrične starať. Preto je správne zabezpečiť efektívne obhospodarovanie lesov, zabezpečujúce ich trvalú existenciu a produkčnosť s ochranou a zároveň obmedziť neodborné prístupy, ktoré by znamenali zníženie funkčných efektov lesa. Naša spoločnosť sa preto snaží poskytnúť rozumné alternatívy obhospodarovania lesov, spracovania a predaja drevnej hmoty ako aj ostatné produkty a služby späté s lesnícko-drevárskou činnosťou.

Prepravný poriadok

Copyright © 2008 - 2013 Jurovčík. Všetky práva vyhradené. Design by Krea, Develop by Creative Solution