Slovenská verzia Anglická verzia Rakúska verzia Nemecká verzia Talianska verzia Poľská verzia Francúzska verzia Čínska verzia

Služby

Lesnícke služby

Ako lesnícky orientovaná firma dokážeme zabezpečovať všetky potrebné praktické práce priamo v porastoch (zalesňovanie, ochrana kultúr, výchovné ťažby, obnovné ťažby) a taktiež vykonávame potrebnú administratívu predpísanú zákonom.

Služby poľovníkom

Slovensko svojou krásnou prírodou a druhovou pestrosťou neuchváti len ľudí úzko spätých s prírodou ale aj laickú verejnosť a každého jednotlivca ktorý dokáže aspoň čiastočne oceniť prírodné bohatstvá.

Služby pre užívateľov lesných nehnuteľností, obchodníkov s drevom

Pre užívateľov lesných nehnuteľností, menších producentov dreva a obchodníkov s drevom poskytuje naša spoločnosť možnosť predaja ich dreva cez verejné aukcie.

Realitná činnosť

Naša spoločnosť sa snaží neustále vynakladať viac energie a času na zlepšovanie nami vytvorenej databázy lesných nehnuteľností prostredníctvom ktorej vieme zákazníkovi poskytnúť nehnuteľnosť podľa individuálnej potreby, resp. predpokladanej budúcej funkcie lesa, na druhej strane dokážeme zjednodušiť, zrýchliť predaj a doceniť hodnotu nehnuteľnosti.

Služby verejnosti

Naša spoločnosť poskytuje služby širokej verejnosti, keďže vieme že často krát je náročné pre majiteľa stromu s rizikovým umiestnením zaobstarať kvalifikovaných pracovníkov na jeho odstránenie a vykonanie prác spätých s týmto výkonom.

Poradenstvo

Pre verejnosť poskytujeme poradenstvo vrátane základných informácií spätých s lesníckou a drevárskou činnosťou.

Copyright © 2008 - 2013 Jurovčík. Všetky práva vyhradené. Design by Krea, Develop by Creative Solution