Slovenská verzia Anglická verzia Rakúska verzia Nemecká verzia Talianska verzia Poľská verzia Francúzska verzia Čínska verzia

Služby verejnosti

Naša spoločnosť poskytuje služby širokej verejnosti, keďže vieme že často krát je náročné pre majiteľa stromu s rizikovým umiestnením zaobstarať kvalifikovaných pracovníkov na jeho odstránenie a vykonanie prác spätých s týmto výkonom. Práce sa vykonávajú za pomoci modernej techniky.

Poskytujeme nasledovné výruby:

  • výruby stromov rastúcich mimo les, s možnosťou odkúpenia drevnej hmoty
  • výruby stromov v extrémnych podmienkach - vykonávame výruby stromov s rizikovým umiestnením, napr. pri elektrických vedeniach, inštaláciách, nad strechami atď.
  • prestarnuté stromy s gigantickými rozmermi
  • hnilé poškodené stromy ohrozujúce svojimi časťami zdravie ľudí
  • ďalšie komplikované výruby
  • likvidácia, odvoz drevného odpadu
  • výrub stromov pre stavbu infraštruktúry (mosty, cesty, diaľnice, budovy)
     
Copyright © 2008 - 2013 Jurovčík. Všetky práva vyhradené. Design by Krea, Develop by Creative Solution