Slovenská verzia Anglická verzia Rakúska verzia Nemecká verzia Talianska verzia Poľská verzia Francúzska verzia Čínska verzia

Produkty

Predaj lesnej techniky

Vážení zákazníci, spoločnosť JUROVČÍK sa stala v roku 2009 výhradným distribútorom a predajcom lesnej techniky popredného amerického výrobcu HAHN MACHINERY, v rámci Európskej únie ale aj v štátoch mimo nej. JUROVČÍK ako firma dlhoročne pôsobiaca v lesnícko-drevárskej sfére nielen distribuuje túto produktívnu techniku na európske trhy ale najprv ju sama testovala a naďalej ju používa v prevádzke, kde každodenne dokazuje svoje kvality a výkonnosť.

Palivové drevo

V súčasnosti sa čoraz viac začína diskutovať o nedostatku uhľovodíkových palív, ich ekonomickej neúnosnosti pri využívaní a do popredia sa dostáva aj otázka energetickej nezávislosti krajín.

Priemyselné a vlákninové drevo

Našou hlavnou komoditou s ktorou sa zaoberáme je guľatina určené na priemyselné spracovanie a to buď na piliarske alebo dýharenské spracovanie. Piliarsku guľatinu domácich drevín poskytujeme v reálnom čase a v potrebných množstvách, pri dodávkach sa snažíme vždy vyhovieť požiadavkám odberateľa.

Rezivo

Prostredníctvom nášho systému ponúkame možnosť pohodlne si objednať ihličnaté stavebné rezivo určené predovšetkým na stavbu krovov, altánkov ale aj pre ostatné tesárske stavby.

Copyright © 2008 - 2013 Jurovčík. Všetky práva vyhradené. Design by Krea, Develop by Creative Solution