Slovenská verzia Anglická verzia Rakúska verzia Nemecká verzia Talianska verzia Poľská verzia Francúzska verzia Čínska verzia

Služby pre užívateľov lesných nehnuteľností, obchodníkov s drevom

Pre užívateľov lesných nehnuteľností, menších producentov dreva a obchodníkov s drevom poskytuje naša spoločnosť možnosť predaja ich dreva cez verejné aukcie. Tento spôsob predaja sa vynikajúco osvedčil v štátoch západnej Európy kde si tento spôsob obľúbili producenti ako aj konečný spracovatelia drevnej hmoty. Výhody tohto predaja vidíme vo vysokom zhodnotení dreva zo strany predávajúceho a v možnosti nákupu kvalitnej guľatiny a dostatočného ponúkaného množstva zo strany kupujúceho.

  • Organizovanie verejných aukcií surového dreva za účelom čo najvyššieho zhodnotenia drevnej suroviny. (Na aukciách sa pravidelne zúčastňujú bonitný zákazníci z radov spracovateľov dreva a to z krajín ako Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Belgicko)
  • Zabezpečenie dopravy zo skladu predávajúceho na miesto aukcie a aj dopravu z miesta aukcie na sklad spracovateľa
     
Copyright © 2008 - 2013 Jurovčík. Všetky práva vyhradené. Design by Krea, Develop by Creative Solution