Slovenská verzia Anglická verzia Rakúska verzia Nemecká verzia Talianska verzia Poľská verzia Francúzska verzia Čínska verzia

Realitná činnosť

Naša spoločnosť sa snaží neustále vynakladať viac energie a času na zlepšovanie nami vytvorenej databázy lesných nehnuteľností prostredníctvom ktorej vieme zákazníkovi poskytnúť nehnuteľnosť podľa individuálnej potreby, resp. predpokladanej budúcej funkcie lesa, na druhej strane dokážeme zjednodušiť, zrýchliť predaj a doceniť hodnotu nehnuteľnosti. Ponúkame takisto aj možnosť ohodnotenia nehnuteľnosti súdnym znalcom a vypracovanie posudku.

Pre návštevníkov našej stránky, ktorí chcú využiť služby v oblasti realitnej činnosti máme pripravený kontaktný formulár pomocou ktorého môžu svoju nehnuteľnosť zaradiť do našej databázy. Záujemcovia o kúpu dostanú vyrozumenie či naša databáza obsahuje požadovanú nehnuteľnosť.


Formulár pre ponuku a dopyt lesných nehnuteľností

*
*
*
*


(ha)


Copyright © 2008 - 2013 Jurovčík. Všetky práva vyhradené. Design by Krea, Develop by Creative Solution