Slovenská verzia Anglická verzia Rakúska verzia Nemecká verzia Talianska verzia Poľská verzia Francúzska verzia Čínska verzia

Služby poľovníkom

Slovensko svojou krásnou prírodou a druhovou pestrosťou neuchváti len ľudí úzko spätých s prírodou ale aj laickú verejnosť a každého jednotlivca ktorý dokáže aspoň čiastočne oceniť prírodné bohatstvá.

Samozrejme v tomto širokom okruhu ľudí je zahrnutá aj poľovnícka verejnosť ,ktorej je táto sekcia venovaná. Táto krajina je schopná poskytnúť vo svojich revíroch nezabudnuteľné poľovnícke zážitky. Poľovné revíri nachádzajúce sa od nížin až po vysokohorské oblasti našich veľhôr sú domovom značného množstva drobnej, raticovej poľovnej zveri a šeliem.

Naša spoločnosť rada zabezpečí ponúkané poľovnícke služby a hosťom dokáže výnimočnosť slovenskej poľovačky.

  • organizovanie individuálnych a spoločných poľovačiek v revíroch SR.
  • zabezpečenie poľovačky podľa predstáv poľovníka

Exkluzívny poľovnícky nábytok

Ponúkame exkluzívny poľovnícky nábytok. Nábytok je vyrábaný z jeleních a danielích zhodov doplnený tepanou kožou a profesionálnymi ručnými rezbami samozrejme s možnosťou výberu motívu.

Copyright © 2008 - 2013 Jurovčík. Všetky práva vyhradené. Design by Krea, Develop by Creative Solution