Slovenská verzia Anglická verzia Rakúska verzia Nemecká verzia Talianska verzia Poľská verzia Francúzska verzia Čínska verzia

Priemyselné a vlákinové drevo

Priemyselné drevo

Našou hlavnou komoditou s ktorou sa zaoberáme je guľatina určené na priemyselné spracovanie a to buď na piliarske alebo dýharenské spracovanie. Piliarsku guľatinu domácich drevín poskytujeme v reálnom čase a v potrebných množstvách, pri dodávkach sa snažíme vždy vyhovieť požiadavkám odberateľa.

Ihličnatá guľatina

  • (Smrek obyčajný, Borovica čierna, Borovica lesná, Jedľa biela, Duglaska tisolistá, Smrekovec opadavý) je dodávaná v I., II., III., akosti vo všetkých dĺžkach a vieme upraviť hrúbkovú štruktúru dodávok podľa potrieb zákazníka. Pri ihličnatej guľatine sa zameriavame hlavne na guľatinu určenú na piliarske spracovanie pre závody v tuzemsku aj v zahraničí.

Listnatá guľatina

  • ponuka listnatej guľatiny je veľmi široká, obchodujeme so všetkými domácimi druhmi drevín(Buk, Dub, Agát, Javor, Jaseň, Čerešňa, Orech Vlašský, Orech Čierny, Jarabina Brekyňová, Slivka, Jabloň) vo všetkých triedach špecializujeme sa na kvalitné piliarske a dýharenské výrezy. V segmente listnatá guľatina sa právom radíme na popredné miesta v zhodnotení a objeme zobchodovanej vysokokvalitnej guľatiny. Ponúkame možnosť nákupu a predaja hmoty prostredníctvom nami organizovaných aukcií, kde potreby každého zákazníka sú takmer vždy uspokojené.

Vlákninové drevo

Listnaté aj ihličnaté vlákninové drevo určené na chemické spracovanie (výroba celulózy a buničiny) dodávame na trh v reálnom čase a v potrebných množstvách.

Kontaktujte nás pomocou nasledovného formulára

V prípade ak ste si vybrali z našej ponuky, vyplňte nasledovný formulár a do správy uveďte množstvo a druh produktu o ktorý máte záujem a my pre Vás vypracujeme nezáväznú objednávku.

Vaše meno: *
Vaše priezvisko: *
Dodacia adresa:
E-mailová adresa: *
Telefónne číslo: *
Správa: * (uveďte druh a množstvo produktu, o ktorý máte záujem)
Copyright © 2008 - 2013 Jurovčík. Všetky práva vyhradené. Design by Krea, Develop by Creative Solution